Публикувано от: rq85 | декември 14, 2015

Разликата между американските либерали и консерватори

Всички искаме едни и същи неща в живота. Искаме свобода; искаме шанс за просперитет; искаме възможно най-малко хора да страдат; искаме здрави деца; искаме да имаме улици с нулева престъпност. Въпросът е, как да го постигнем …
Постигането може да стане чрез няколко техники, което обуславя конструирането и обособяването на две основни идейно-философски и политически течения в САЩ (а и света) – либерализмът и консерватизма. Настоящият президент Б. Обама е демократ/либерал.
Нека видим какви принципи лежат в тяхната идеология, изведени през призмата на отношението им по основни етични и обществени теми:
Либерали (Демократи)
Вярват в действията на правителството за постигане на равни възможности и равенство за всички. Задължение на правителството е да преодолява или намалява социалните проблеми и да защитава гражданските свободи и правата на човека. Вярват, че ролята на правителството трябва да бъде да се гарантира, че никой не е в нужда. Либералните политики като цяло подчертават необходимостта на правителството за решаване на проблемите.
Консерватори (Републиканци)
Вярват в личната отговорност, ограниченото правителство, свободните пазари, свободата на личността, традиционни американски ценности и силна национална отбрана. Вярват, че основната роля на правителството трябва да бъде да предостави на хората, свободата да преследват своите собствени цели. Консервативните политики обикновено наблягат на овластяване на индивида да решава проблемите.

По отношение на абортите
Либерали:
Една жена има право да реши какво да се случва с тялото и. A плодът не е човешкия индивид, така че не разполага с отделни индивидуални права. Правителството трябва да осигури на данъкоплатците финансиран аборт при жените, които не могат да си ги позволят. Решението да се направи аборт е личен избор на жената по отношение на собственото си тяло, а правителството трябва да защити това право. Жените имат право на достъпни, безопасни и юридически аборти, включително частичен аборт.
Консерватори:
Човешкият живот започва при зачеването. Абортът е убийство на човешко същество. Едно неродено бебе, като живо човешко същество, има отделни права от тези на майката. Противопоставят се данъкоплатецът да финансира аборти. Законодателство да забрани частичните аборти, наречени „Partial Birth Abortion*“ (* убийството на неродено дете, което е най-малко на 20 седмици, като го издърпате от родилния канал с форцепс, но оставяйки главата вътре. След това се прави разрез в задната част на врата на бебето и мозъчната тъкан се изсмуква. А след това главата се отстранява от матката).
По отношение на расовата дискриминация
Либерали:
Поради преобладаващ расизъм в миналото, малцинствата са били лишени от същите възможности за образование и заетост като белите. Правителството трябва да работи, за да компенсирате това. Америка все още е расистко обществото, следователно е необходимо да се разработи и приеме федерален закон в тази посока. Поради неравномерните възможности, малцинствата все още изостават от бялото население във всички статистически измервания за успех.
Консерватори

Хората следва да бъдат допускани до училищата и наемани на работа на базата на техните способности. Несправедливо е да се използва расата като фактор в процеса на подбор. Обратното дискриминиране не е решение за расизма. Някои хора в обществото са расисти, но американското общество като цяло не е такова. Преференциалното третиране на някои раси чрез дискриминиране на други е грешно действие.
Относно смъртното наказание
Либерали:
Смъртното наказание трябва да бъде премахнатo. Това е нехуманно и е „жестоко и необичайно“ наказание. Лишаването от свобода е най-подходящо наказание за убийство. Всяка екзекуция рискува да убие потенциално невинно лице.
Консерватори:
Смъртното наказание е наказание, което отговаря на сериозността на престъплението убийство; то не е нито „жестоко“, нито „необичайно.“ Екзекуцията на един убиец е подходящото наказание за вземането на един невинен живот.
Относно икономиката
Либерали:
Една пазарна система, в която правителството регулира икономиката е най-доброто състояние. Правителството трябва да защитава гражданите си от алчността на едрия бизнес. За разлика от частния сектор, правителството е мотивирано от защитата на обществения интерес. Правителственото управление на процесите във всички области на икономиката, е необходимо с цел да се създадат равни условия за всички субекти.
Консерватори:
Системата на свободен пазар, конкурентния капитализъм, и частните предприятия създават най-голяма възможност и най-висок стандарт на живот за всички. Свободните пазари произвеждат повече икономически растеж, повече работни места и по-високи стандарти на живот, отколкото тези системи, обременени от прекомерната държавна регулация.
Относно образованието – ваучерни системи и държавни степендии
Либерали:
Държавните училища са най-добрият начин да се образоват учениците. Ваучерните системи отклоняват пари от държавните училища. Правителството трябва да се съсредоточи върху осигуряването на допълнителни средства за съществуващите държавни училища, повишаването на учителските заплати и намаляването на размера на класовете.
Консерватори:
Ваучерните системи създават конкуренция и следователно насърчават училищата за подобряване на представянето си. Гаранциите ще дадат на повече родители правото да избират добри училища за децата си, а не само на тези, които могат да си позволят частни училища.
Относно използването на ембрионалните стволови клетки за научни изследвания
Либерали:
Подкрепят използването на ембрионални стволови клетки за научни изследвания. Необходимо е (и етично) за правителството да финансира изследователска работа по ембрионални стволови клетки, които ще подпомогнат учените в намирането на лечения и лекарства за заболявания. Един ембриони не е човек. Малкото бластоциста (ембриони, използвани в изследванията на ембрионални стволови клетки) все още няма човешки черти. Експериментирането с ембрионите / ембрионални стволови клетки не е убийство. Ембрионални стволови клетки имат потенциала да лекува хронични и дегенеративни заболявания, които сегашната медицина не е в състояние да лекува ефективно. Ембрионалните стволови клетки са показали, че са ефективни при лечението на сърдечни увреждания при мишките.
Консерватори:
Подкрепят за научни изследвания да се използват само възрастни и стволови клетки от пъпна връв. Не е морално и етично погрешно е правителството да финансира изследвания с ембрионални стволови клетки. Човешкият живот започва при зачеването. Извличането на стволови клетки от ембрион изисква неговото унищожаване. С други думи, изисква се един човешки живот да бъде убит. Възрастните стволови клетки вече се използват за лечение на увреждания на гръбначния мозък, левкемия, дори и болестта на Паркинсон. Стволовите клетки се извличат от пъпни върви, плаценти, околоплодна течност, различни тъкани и органи и системи, като кожата и черния дроб, а дори и мазнини от липосукция. За разлика от нея ембрионалните стволови клетки не се използват успешно за лечение на болести.
Относно петрола
Либерали:
нефтът е изтощаващ природата ресурс. Трябва да бъдат разгледани и други източници на енергия. Правителството трябва да изготви национален план за всички енергийни ресурси и субсидира (частично плаща за) алтернативни научни изследвания и производство на енергия. Да подкрепя проучването на алтернативни енергийни източници като вятърната и слънчевата енергия. Да упражнява държавен контрол върху газовите и електрически индустрии.
Консерватори:
Нефтът, газа и въглищата са всички добри източници на енергия и са в изобилие в САЩ. Добивът на нефт трябва да се увеличи както на сушата, така и в морето. Повишеното вътрешно производство създава по-ниски цени и по-малка зависимост от други страни. Трябва да се подкрепя увеличаването на производството на ядрена енергия. Вятърните и слънчеви източници никога не ще предоставят изобилни, достъпни източници на енергия. За подпомагане на частната собственост върху газовите и електрически индустрии.
Относно глобалното затопляне
Либерали:
Глобалното затопляне е причинено от увеличеното производство на въглероден двуокис чрез изгарянето на изкопаеми горива (въглища, нефт и природен газ). САЩ са основна причина за глобалното затопляне, защото тя произвежда 25% от световното производство на въглероден двуокис. Трябва да се предложат закони за намаляване на въглеродните емисии в САЩ в спешен порядък, като трябва да бъдат приети веднага, за да се спаси планетата. Много уважавани учени подкрепят тази теория.
Консерватори:
Промяната на глобалната температура е естествено явление в дълги периоди от време. Науката не е доказала, че хората могат да повлияят за постоянната промяна на температурата на Земята. Предложените закони за намаляване на въглеродните емисии няма да направят нищо, за да се помогне на околната среда и ще предизвикат значителни увеличения на цените за всички. Много уважавани учени подкрепят тази теория.
Относно евтаназията и ролята на лекарите в това
Либерали:
Евтаназията трябва да се легализира. Едно лице има право да умре с достойнство, от собствения си избор. A един неизлечимо болен човек трябва да има правото да избере как да спре болките и страданието си. Погрешно е правителството да отнема средствата на един неизлечимо болен човек да ускори смъртта си. Погрешно е да се принуди човек да мине през толкова много болка и страдание. Легализирането на евтаназията не би довело до това лекари да подпомагат самоубийства на некритични пациенти. Разрешаването на евтаназията ще намали разходите за здравни грижи, които след това биха били на разположение на тези, които наистина могат (имат нужда) да се възползват от медицински грижи.
Консерватори:
Нито евтаназията, нито самоубийствата подпомогнати от лекари трябва да бъдат легализирани. Неморално и неетично е умишлено да се сложи край на живота на неизлечимо болен човек (евтаназия), или да се накара друго лице да прекрати собствения ти живот (подпомогнато самоубийство). Целта следва да бъде полагане на грижи и облекчаване на страданията на неизлечимо болните хора. Легализирането на евтаназията може да доведе до увеличаване подпомагането от лекари на самоубийства на некритични пациенти. Ако се легализира евтаназията, застрахователните компании биха могли да оказват натиск върху лекарите да откажат да приложат животоспасяващо лечение за умиращи пациенти. Много религии забраняват самоубийството и евтаназията. Тези практики девалвират/обезценяват човешкия живот.
Относно притежанието на оръжие

Либерали:
Втората поправка не дава право на гражданите да притежават и носят оръжие, а само позволява на държавата да запази полицията (National Guard). Индивидите не се нуждаят от оръжие за защита; роля на местното и федералното правителство е да защитава народа чрез правоприлагащите органи и военните. Нужно е да се гласуват допълнителни закони за контрол на разпространението на оръжието, и произтичащото насилието, като се ограничи способността на престъпниците да получават оръжия. Повече оръжия означава повече насилие.
Консерватори:
Втората поправка дава право на гражданите да притежават и носят оръжие. Лицата имат право да се защитават сами. Има твърде много закони за контрол на оръжието – допълнителните закони не ще намалят престъпленията с огнестрелно оръжие. Необходимо е просто да се прилагат действащите закони. Законите за контрол върху оръжията няма да попречат на престъпниците да се сдобиват с оръжия. Повече пушки в ръцете на граждани, спазващи закона означава по-малко престъпност.
Относно здравеопазването
Либерали:
Подкрепят правителство да осигурява безплатно или на ниска цена здравеопазване. Има милиони американци, които не могат да си позволят здравни грижи и са лишени от това основно право. Всеки американец има право на достъпно здравеопазване. Правителството трябва да осигури равни здравни грижи за всички, независимо от тяхната способност да плащат.
Консерватори:
Застават зад идеята за конкурентна, свободна пазарна система на здравеопазването. Всички американци имат достъп до здравни грижи. Дебатът е за това кой трябва да плати за него. Безплатните и евтини държавни програми (социализирана медицина) води до по-високи разходи и лошо качество на здравеопазването за всички. Здравеопазването трябва да бъде приватизирано. Проблемът с неосигурените лица трябва да бъде адресиран и решен в рамките на свободната пазарна система на здравеопазване – правителството не трябва да контролира здравеопазването.
Относно вътрешната сигурност
Либерали:
сигурността на летищата – профилирането на пътниците е грешно. Подборът на пътниците за допълнително проучване за сигурност трябва да бъде на случаен принцип. Употребата на други критерии (като етнос) е дискриминационно и обидно за арабите и мюсюлманите, които по принцип са невинни и спазващи закона. Терористите не пасват на профила.
„… Араби, мюсюлмани и южноазиатците не са по-склонни от белите да бъдат терористи.“ (Американски съюз за граждански свободи – ACLU)

Консерватори:
сигурността на летищата – Подборът на пътници на случаен принцип за допълнителни претърсване не е ефективен. Нещо повече, профилирането и разузнавателните данни трябва да бъдат използвани, за да се подбират пътници за допълнителна проверка. Тези, които не отговарят на критериите за подозрение, не трябва да се подлага на интензивен скрининг. Терористите, които в момента представляват заплаха за САЩ са предимно ислямски / мюсюлманската мъже на възраст между 18 и 38. Нашите ресурси следва да бъдат насочени към тази група. Профилирането е добра логическа полицейска работа.

Относно имиграцията
Либерали:
Защитават законната имиграция. Подкрепят амнистия за тези, които влизат в САЩ нелегално (имигрантите без документи). Също така застъпват тезата, че имигрантите без документи, имат право на:
– Всички образователни и здравни ползи, които гражданите получават (финансова помощ, благосъстояние, социална сигурност и здравни грижи), независимо от правния им статут.
– Същите права като американските граждани. Несправедливо е да се арестуват милиони без документи
Консерватори:
Защитават само законната имиграция. Противопоставят се на амнистия за тези, които влизат в САЩ нелегално (нелегални имигранти). Тези, които нарушават закона чрез незаконно влизане в САЩ не разполагат със същите права като тези, които се подчиняват на закона и влизат законно. Границите първо трябва да бъдат обезопасени, преди да се разрешава проблема с нелегалните имигранти. Федералното правителство трябва да осигури границите и прилагането на настоящото имиграционно законодателство.
Относно частната собственост
Либерали:
Правителството има право да използва отчуждаване (изземване на частна собственост от страна на правителството, с компенсация на собственика) за изпълнение на обществени цели.

Консерватори:
Уважават и закрилят правото на частна собственост. Отчуждаването (изземване на частна собственост от страна на правителството, с компенсация на собственика) в повечето случаи не е правилно. Отчуждаването не трябва да се използва за лично развитие.

Относно религията и правителството
Либерали:
Подкрепят разделението на църквата и държавата. В Декларацията за правата на човека се предполага разделение на църквата и държавата. Религиозното изразяване няма място в правителството. Двете трябва да бъдат напълно отделени. Правителството не трябва да подкрепя религиозното изразяване по никакъв начин. Всички препратка към Бога в обществените и държавни пространства трябва да бъдат отстранени (напр., Десетте Божи заповеди не трябва да се показват върху федералните сгради).
Консерватори:
Фразата „разделение на църквата и държавата“ не присъства в Конституцията. Първата поправка към Конституцията гласи „Конгресът не зачита правото на създаване на религии, или забраната на свободното й упражняване …“ Това защитава правителството от създаването на национална църква / деноминация. Въпреки това, той не забранява Бог да бъде изучаван в училищата и показван в правителствените сгради. Символите на християнското наследство не трябва да бъдат отстранявани от обществените и държавни помещения (напр., Десетте заповеди следва да продължат да бъдат показани върху федералните сгради). Правителството не трябва да пречи на религията и религиозната свобода.
Относно еднополовите бракове
Либерали:
Бракът е обединение на хора, които се обичат един друг. Трябва да бъде позволян за гейове, лесбийки, бисексуални и транссексуални лица, за да се гарантира равни права за всички. Защитават еднополовите бракове. Против създаването на конституционна поправка за установяване на брака като съюз единствено на един мъж и една жена. Всички лица, независимо от тяхната сексуална ориентация, имат право да сключват брак. Забраната за еднополови бракове отрича гражданските им права.
Консерватори:
Бракът е съюз между един мъж и една жена. Противопоставят се на еднополовите бракове.
Подкрепят Закона за отбраната на Брака (DOMA), приет през 1996 г., който потвърждава правото на щатите да не признаят еднополовите бракове, разрешени в други щати.
Изисква гражданите да санкционират еднополовите връзки като нарушение на моралните и религиозните вярвания на милиони християни, евреи, мюсюлмани и други, които смятат, че бракът е единствен съюз между един мъж и една жена.
Относно системата на социално осигуряване
Либерали:
Системата за социално осигуряване трябва да бъде защитена на всяка цена. Намаляването на бъдещите помощи, не е разумен вариант. Осигурителната система осигурява защита за най-бедните и слаби индивиди в държавата. Промяната на системата ще доведе до намаление на доходите и много хора ще пострадат.
Консерватори:
Системата за социално осигуряване е в сериозна финансова беда. Спешно са необходими големи промени в сегашната система. В сегашното си състояние, системата за социална сигурност не е финансово устойчива. Тя ще се срине, ако не се направи нещо, за да се преодолеят проблемите. Системата трябва да се направи по-ефективна чрез приватизация и / или като се позволи на хората да управляват собствените си спестявания.
Относно данъчното облагане
Либерали:
По-високите данъци (главно за богатите) и по-голям държавен сектор са необходими за справяне с неравенството / несправедливостта в обществото (правителството трябва да помогне на бедните и нуждаещите се използвайки данъчните постъпления от богатите). Данъците дават възможност на правителството да създаде работни места и да предостави социални програми за хората в нужда. Правителствените програми са грижовен начин за подсигуряване на бедните и нуждаещите се в обществото.
Консерватори:
По-ниските данъци и по-малкия правителствен сектор с ограничени правомощия, ще подобрят стандарта на живот за всички.. По-ниските данъци създават повече стимул за хората да работят, спестяват, инвестират, а и да занимават с предприемачески начинания. Парите се харчат най-добре от тези, които ги печелят, не от правителството. Правителствените програми насърчават хората да станат зависими и мързеливи, а не насърчават работата и независимостта.
Относно ролята на ООН
Либерали:
ООН насърчава мира и човешките права. Съединените щати имат моралното и законово задължение да подкрепят Организацията на обединените нации (ООН). САЩ не трябва да действа като суверенна държава, а като член на световната общност. САЩ трябва да подчинят националните си интереси на тези на световната общност (както е определено от ООН). САЩ трябва да се оповава на ООН по военните / мироопазващи въпроси. Хартата на ООН дава на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации силата и отговорността да предприемат колективни действия за поддържане на международния мир и сигурност. Американските войски трябва да са под командването на ООН.
Консерватори:
ООН многократно се провали в основната си мисия за насърчаване на световния мир и човешки права. Войни, геноцид и нарушаването на човешките права се случиха в много страни-членки на Съвета за правата на човека (и провала на ООН, за да ги спре) доказват тази гледна точка. Историята показва, че Съединените щати, а не ООН, е глобалната сила за разпръскване на свобода, просперитет, толерантност и мир. САЩ никога не бива да подчинява националните си интереси на тези на ООН. САЩ никога не трябва да поставят войските си под контрола на ООН. US военните трябва винаги да носят военната униформа на САЩ, а не тази на миротворците от ООН.
Относно войната срещу тероризма
Либерали:
Глобалното затопляне, а не тероризма, представлява най-голямата заплаха за САЩ, според демократите в Конгреса. Тероризмът е резултат от арогантната външна политика на САЩ. Добрата дипломация е най-добрият начин за справяне с тероризма. Позовавайки се на военната сила, за справяне с тероризма създава омраза, която води до повече тероризъм. Заловените терористи трябва да бъдат съдени в граждански съдилища.
Консерватори:
Тероризмът представлява една от най-големите заплахи за САЩ в света, с която войнстващите ислямисти се стремят да не съжителстват мирно със Западния свят. През последното десетилетие, ислямистите, неведнъж са атакували американците и американските интереси вътре в страната и в чужбина. Терористите трябва да бъдат спрени и унищожени. Използването на събирането на разузнавателна информация и военна сила са най-добрите начини да бъде победен тероризма по целия свят. Заловените терористи трябва да бъдат третирани като вражески бойци и съдени във военните съдилища.
Относно благоустройството
Либерали:
Подкрепят благоустройството, включително дългосрочното натрупване на блага. Благосъстоянието е предпазна мрежа, която подпомага бедните. То е необходимо за осигуряване на справедливост в американския икономически живот. Това е устройство за защита на бедните.

Консерватори:
Противопоставят се на благосъстоянието в дългосрочен план. Застъпват се за идеята възможностите да се предоставят на хората в нужда, които искат да станат самостоятелни. Далеч по-състрадателно и ефективно е да се насърчават хората да стават самоуверени, а не да бъдат зависими от правителствените разпоредби.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Категории

%d блогъра харесват това: