Posted by: rq85 | октомври 25, 2013

Китайските суверенни фондове

China Investment Corporation

China Investment Corp. (CIC) е суверенен фонд, отговорен за управлението на част от валутните резерви на НР Китай. Корпорацията е основана през 2007г. с активи за близо 200 млрд. щ.д., като в края на август 2013г. тези активи възлизат вече на 575.2 млрд. щ.д. Понастоящем страната притежава валутни резерви в размер на 3.7 трил.щ.д. Китайската инвестиционна корпорация е основана именно с намерението за използване на тези резерви, с цел генериране на печалба за държавата, като е използван модела на сингапурския Temasek Holdings. Набирането на капитала за нуждите на Корпорацията става чрез специални емисии ДЦК. 1.6 млрд. юана или 207.9 млрд.щ.д. са набрани чрез тази продажба на облигации. Целият процес завършва през декември 2007г. Според спомените на един от директорите й тогава, Корпорацията се е нуждаела да генерира дневна печалба от 300 млн. юана за да може да плаща лихвите и транзакционните  разходи по тези облигации. Така например, през февруари 2008г. е първата вноска по заема, като са платени близо 12.9 млрд.юана. През 2010г. Корпорацията създава ново подразделение, CIC International Co със седалище Хонг Конг. През 2011г. се създава и първия й чуждестранен офис в Торонто, избирайки сред кандидати като Ню Йорк и Лондон. През септември 2013г., Корпорацията придобива 12.5% от капитала на руската миннодобивна компания “Уралкали”. Според слуховете това става срещу сумата от 2 млрд.щ.д.

Конкретно, щаб квартирата на компанията е в Пекин, като датата на създаване на корпорацията е 29 септември 2007г. Тя е изцяло държавна собственост, структурирана според търговския закон на Китай и както споменахме, с начален капитал от 200 млрд.щ.д. По същество целта на създаването на този суверенен фонд е да послужи като средство за диверсификация на китайските международни активи и разбира се за получаване на максимална възвръщаемост за нейните акционери при приемлив рисков профил. Две подразделения – CIC International и Central Huijin (подробно за този фонд по-надолу) – се обединяват, но функционират като две отделни единици. Освен това между бизнес дейностите на двете структури е налице строго разделение и защита.

CIC International е основана през септември 2011г. с мандат да инвестира и управлява международни активи. Така, компанията продължава да преследва инвестиционните принципи на основната компания, но прилага подходите на независимо вземане на решения обосновани на пазарните условия. Откакто е създадена компанията допълнително 50 млрд.щ.д са осигурени за нейните дейности.

Като дългосрочен финансов инвеститор CIC инвестира сред диверсифицирани класове активи, облягайки се на търговските и финансови съображения за търсене на максимална възвръщаемост за своите акционери. За тази цел, CIC провежда политика на поддържане на диверсифициран порфейлен микс от активи, чрез разполагане на активи във финансови продукти на открития пазар и дългосрочни инвестиции. Затова, портфейла й обхваща пари в брой, ценни книжа, инструменти с фиксиран доход и дългосрочни инвестиции.

За да разкрие повече инвестиционни възможности и разшири глобалното си присъствие, CIC отваря своя първи изнесен офис в Хонг Конг през ноември 2010г. През януари 2011г. се отваря офис и в Торонто, Канада. Компанията е член на Международната Работна група на суверенните фондове, като е и един от авторите на „Принципите Сантяго” (24 на брой разпоредби, оказващи най-добрите практики за операциите на суверенните фондове). Ето и част от инвестициите  на фонда – Teck Resources (водеща канадска и глобална медодобивна компания) с размер на инвестицията 1.6 млрд.щ.д.; AES (водеща американска и глобална енергийна компания) с размер на инвестицията 1.5 млрд.щ.д.; GDF Suez Exploration & Production International SA (водеща френска и глобална енергийна компания) с размер на инвестицията 3.1 млрд.щ.д. и Heathrow Airport HOLDINGS LTD (водещ летищен оператор във Великобритания и света). През юни 2012г. е подписано споразумение за създаване на Руско-Китайски Инвестиционен фонд, в който е предвидено CIC да се кооперира с Руския суверенен фонд.  За информация, в инвестиционния портфейл на фонда в края на 2012 г. американските ценни книжа заемат най-голям дял (49.2%), следвани от вложенията в развитите страни (27.8%) и такива в развиващите се страни (23.0%). Съобразно сектора на инвестиране, финансовия сектор заема водещо място с 22.3% от общия обем инвестиции, следван от IT сектора – 11.6%, енергийния сектор – 10.2 % и др. През 2012г. корпорацията показва една много добра възвръщаемост на инвестираните средства след като от създаването си през 2007г. има кумулативна норма на годишна възвръщаемост от 5.02%. Само за 2012г. достигнатата възвръщаемост е 10.6%.

Central Hujin Investment Ltd.

Както бе посочено вече, Central Huijin е подразделение на държавния фонд на Китай (CIC), основана на 26 декември 2003г. в Пекин. Тази структура държи контролните пакети акции в ключови държавни финансови институции в Китай. Получила е и правото да рекапитализира избрани местни финансови институции. Въпреки, че подразделението не се включва пряко в операциите на компаниите, в които инвестира, то упражнява своите права на акционер и изпълнява своите задължения за подобряване на управлението, като предпазва и подобрява стойността на държавните финансови активи. Или казано по друг начин, целта е била създаването на структура, чрез която правителството може да оперира като акционер за “голямата четворка” от държавни банки, като по този начин да се подобри корпоративното управление и се инициират реформи в банковия сектор.

Структурата е оторизирана да упражнява правата и задълженията като инвеститор в големите държавни финансови предприятия от името на държавата. През септември 2007г., Министерството на финансите емитира специални държавни облигации и придобива всички акции на тази структура от Централната банка на Китай. Придобитите акции са вкарани в China Investment Corporation (CIC) като част от нейната първоначална вноска  в капитала.  Интересно е, че Central Huijin не оказва въздействие върху ежедневните бизнес операции на компаниите, в които инвестира.

В края на 2012г. структурата държи акции в следните институции:  China Development Bank (47.63 % от собствеността), Industrial and Commercial Bank of China Limited (35.46 % от собствеността), Agricultural Bank of China Limited (40.21 % от собствеността),Bank of China Limited (60.72 % от собствеността), China Construction Bank Corporation (57.21 % от собствеността), China Everbright Bank Corporation Limited, China Export & Credit Insurance Corporation, China Reinsurance (Group) Corporation, New China Life Insurance Company Co., Ltd.,China Jianyin Investment Limited, China Galaxy Financial Holding Company Limited, Shenyin & Wanguo Securities Co.,Ltd., China International Capital Corporation Limited, China Securities Co., Ltd.,China Investment Securities Co., Ltd., UBS Securities Co.,Ltd., China Everbright Industry Group Limited, Jiantou Zhongxin Asset Management Co., Ltd.,Guotai Junan Investment Management Co., Ltd.

State Foreign Exchange Investment Corp. (SFEIC) или State Administration of Foreign Exchange (SAFE)

Това е административна агенция, натоварена със задача да разработва правилата и регулациите отнасящи се до сделките на валутния пазар и управлението на държавните валутни резерви, които в края на декември 2012 г. възлизат на 3.3 трил.щ.д.

В началото ролята и съществуването на тази институция са забулени в тайна, а нейните подразделения са малко на брой, но с увеличаване на средствата под управление нейната роля и прозрачност се увеличава. Специално, подразделенията й са отговорни за портфейлите от активи на институцията, формиращи се сред различни часови зони, копирайки инвестициите на щаб квартирата в Пекин. Именно агенцията създава и контролира Central Huijin, но през септември 2007г., прехвърля контрола към новосформирания суверенен фонд China Investment Corporation. С набъбването на китайските валутни резерви и нарастващото разделение между държавните агенции, са налице знаци на увеличаваща се независимост и състезание между подразделенията.

Знае се, че величината на китайските резерви е публична, но не и тяхната структура. В края на 2006г., почти 70 % от резервите са в активи, деноминирани в щ.долари, 20 % в евро и 10 % в други валути (според икономистът Брад Сетсър). В допълнение, по-голямата част от валутните резерви на страната са инвестирани във висококачествен американски дълг, деноминиран в долари, такъв като ДЦК на САЩ, макар в началото на 2007г. е оценено, че агенцията държи американски ценни книжа покрити с пул от ипотечни кредити (MBS) на стойност 100 щ.д., надявайки се с това да постигне по-висока възвръщаемост, отколкото тази по американските ДЦК.

„Файненшъл таймс” обявава на 4 януари 2008г., че клона в Хонг Конг е купил акции за малко под 1 % в  Commonwealth Bank of Australia и Australia and New Zealand Banking Group, съответно втория и третия най-голям кредитор по активи, през предишните 2 месеца. Направени са инвестиции и в Бритиш Петролиум и ТОТАЛ през април 2008г.

Когато резервите продължават да растат, централната банка цели да повиши инвестиционната си печалбата от поддържаните валутни резерви чрез извършване на по рисковани, но и по-високо доходни инвестиции. Като част от процеса на диверсификация през 2008г. агенцията придобива акции от дузина компании като:  Rio Tinto, Royal Dutch Shell, BP, Barclays, Tesco and RBS.

Отново Брад Сетсър, в свое изявление през март 2009г., посочва, че загубите в резултат на тази диверсификация “в пика на пазара” ще надвишат 80 млрд.щ.д.

Икономистът продължава: “Агенцията създава един от най-големите портфейли от щатски акции сред правителствените единици инвестиращи в чужбина, вкл. основните суверенни фондове… ”

За информация, през март 2009г. заместник-гуверньорът на китайската централна банка Ху Ксиаолиан заявява: „Китай ще продължи да инвестира в правителствени облигации на САЩ обръщайки особено внимание на възможните флуктуации в стойността на тези активи…Инвестирането в щатски съкровищни облигации е важен компонент от китайските валутни вложения…”

В края, Агенцията има клонове и представителни офиси във всички провинции, автономни региони и общини на страната. Към 2005г. тя има 36 офиси, 298 централни подклонове и 508 подклонове., а също така има клонове в Хонг Конг, Сингапур, Лондон и Ню Йорк.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: