Posted by: rq85 | юни 8, 2013

Малко за процесите около ЦСКА

Медиите имат три основни функции – информационна, развлекателна и образователна. Поне така пише в учебниците по журналистика. Тъй като съм един от многото зрители, встрани от кухнята на отбора и преговорите между ПФК ЦСКА и Гриша Ганчев, съвсем естествено няма как с този материал да допринеса за изпълнението на първата функция. А с втората функция не искам да имам нищо общо, за тази цел има други субекти, канали и медии – жълти вестници, купени журналисти, клюкари, градски легенди и т.н…Затова ще се опитам да образовам до известна степен аудиторията в областта на корпоративните финанси, като дам своя принос в повдигнатия дебат около бъдещето на клуба.

 „Това е търговска сделка между две дружества. Едното е в много тежко състояние, а другото е в цветущо.”

Това е обективната червена истина и перспектива, изречена от г-н Ганчев в едно от многобройните му интервюта тези дни. След като се очертаха три основни варианта за спасението на „червените”, т.е. се дефинираха проблемите пред клуба, остава единствено избора на решение. Затова задължително излизайки от рамките на прибързаните и емоционалните изказвания и действия е нужно да се гледа по-прагматично и глобално на ситуацията около клуба и евентуалната сделка. Избиращият трябва винаги да разполага с цялата налична информация и обективните факти около целия процес. Иначе има риск от правене на неинформиран (грешен) избор?

Изборът

Изборът, пред който са изправени сега всички фенове на отбора е не само дали да се приложи дадена правно-икономическа форма за справяне с проблема, ами и кой да го направи. Има и друг вариант, избирайки първо кой да свърши работата, ти делигираш автоматично  нему и правата да се разпорежда (той да избира начините за справяне!) със съдбата на клуба.

Решението

Изходът е обединение на две търговски предприятия, всяко със своите икономически нужди и исторически достойнства. Предприятия от областта на спорта, натоварени със силна социална функция (особена за едното предприятие!) и очаквания. Затова и материята е по-специфична. Нека погледнем каква е практиката в света на големия бизнес и финансите. Във времена на криза в глобален мащаб, в икономиката обикновено текат процеси на преструктириране, консолидация, оптимизиране и доста често изпадане в несъстоятелност. Не са един и два примерите как транснационални компании с дългогодишна история и традиции от целия спектър на стопанството изпадат в затруднения, фалирайки или обединявайки се с други икономически субекти и конкуренти дори (значими примери – автомобилната, петролната, фармацевтичната, авио-индустрията). И след това отново се изправят и покоряват нови пазари и рекорди. За обслужването на всички тези специфични и трудоемки дейности се грижат банкерите. Кой друг? Най-общо казано банкерството днес се дели на търговско банкерство – това, което повечето от хората познават, и инвестиционно банкерство – висшия пилотаж, в който са ангажирани едни от най-образованите и умеещи тарикати в света на финансите и правото.  Та, в инвестиционното банкиране има обособен специализиран сектор – М & А (сливане и придобиване). Именно тази банкова дивизия се занимава и решава въпроси, пред които сега е застанал ЦСКА.

Процесът

Процесът на сливане и придобиване е обединяване на отделни бизнес структури в една стопанска единица, в резултат от сливане или придобиване на контрол върху активите и дейностите от друго предприятие. Основният принцип за осъществяването на подобен вид сделки е да се създаде стойност на новосъздаденото дружество, която е по-висока от стойността на отделните компании преди сливането и придобиването (т.нар. ефект на синергия или 2+2=5). Разбира се, има концептуални разлики между тези две форми на обединяване. Сливането е процес, при който се събират два сравнително равни партньора, в резултат на което се формира нова фирма с ново название. Поглъщането или придибиването е обединение на две фирми, при което по-голямата придобива и интегрира в своята структура  бизнеса на по-малката. В конкретния случай се събират два футболни клуба – единия по-голям като фенска маса, култура, история и успехи и разпознаваема марка, а другия по-малък, но пък в по-добро финансово и организационно състояние. За това ще е трудно да се дефинира от гледна точка на правото и икономиката кой е по-голям клуб или дали двата клуба са равнопоставени? Внимателният избор на критерии за оценка е важен и тук! Отново… избор?

Примерните фази на обединяването при сливане или поглъщане могат условно да се разделят на фази според периодите.

  1. Фази преди сливането: 1/”ухажване” – на тази фаза съответните управленските екипи обсъждат възможността за обединение и изграждат обща визия и цели. Това се постига чрез серия заседания или няколко месечни неформални разговори (около 4 месеца); 2/оценка и преговори – субекта купувач осъществява така наречената „проверка на състоянието”. Това е подробен финансов и правен анализ на активите, задълженията и дейността на обекта на сливането. Обявявава се обединението и се провежда кръг от преговори с участието на финансови посредници. Определя се новият мениджърски екип и структурата на новата фирма. „Затваряне” е термин, обозначаващ приключването на юридическата процедура по прехвърлянето на собствеността.
  2. Фази след сливането: 1/непосредствен преход – служителите получават информация за новите си работни задължения. Осъществява се преструктуриране, съкращаване на работни места, преназначения. Разработват се детайлни планове за интеграция на дейността; 2/преход – на тази фаза започва да действа новата организационна структура. Основна задача е културната интеграция. Провеждат се семинари за изследване на ценностите, философията и стила на работата в новосъздадената фирма.

 

 

 

Често срещани причини за неуспех при процеса на сливане и поглъщане:

1/ неуспехът се свързва преди всичко с проблемите на обединяването на двете култури на сливащите се структури – културата на успеха е една и универсална. И Литекс и ЦСКА имат успехи, затова не би трябвало това да е пречка!

2/ стига се до неуспех, когато обединяващите се организации не успяват да се възползват от обединения интелектуален и емоционален капитал – мисля, че се подценява силно интелектуалния потенциал на преговарящите страни. Няма как хора с бизнес за стотици милиони лева да не стигнат до разумно бизнес решение!

3/ провалът е много вероятен, когато обединението се реализира като проектирана стратегия отгоре надолу, а не като възникващ процес, позволяващ на всички хора в организацията да участват със свои идеи и виждания – за каузата и нейния успех трябва да се приобщят не само феновете, но и футболистите, оперативния мениджмънт, ветерани, бивши президенти и партньори. Забелязва се подобна линия на поведение, което е предпоставка за положителна развръзка!

4/ основно условие за успеха на обединението е то да протича като интеграционен процес, който е добре организиран и който включва всеки от сътрудниците на двете организации – мисля, че има достатъчно добри и подготвени професионалисти и в двата клуба за да има успех сделката!

5/ след като веднъж е обявено обединението и е станало факт, е критично важно договорените промени да се въведат бързо – в тези неспокойни и динамични конюнктурни времена е важно новото предпритие да започне своята легална дейност. Без да се зависи от капризите на изборния и бизнес цикъла. Освен това ефективността на мероприятието ще е по-голяма, ако има спокойствие и предвидимост в бизнес и търговските партньори на клуба, както и в спортно-техническия състав – футболисти и треньори.

 

Мотивите и ефектите

 

За широката аудитория причините или движещите фактори за подобна сделка са ясни. Така че едва ли е необходимо да се посочват тези мотиви. Все пак…! Освен всичко добро, което може да донесе на ЦСКА Гриша Ганчев, най-малкото подобна сделка или колаборация може да допринесе за постигането на икономии от мащаба – чрез съкращаване на оперативни разходи от съкращаване на структури, дейности и щатове. А пък това ще доведе до увеличаване на способността да се спестяват парични средства, които да отидат за изпълнение на важни инфраструктурни проекти. Също така възможностите, които предлага марката ЦСКА на международния трансферен пазар, не е за пренебрегване, особено за младите футболисти от Литекс. Важен мотив е елиминирането на неефективното управление. Но в тази връзка може и да се идентифицира един риск от едно бъдещо обединяване на две диаметрално разположени управленски концепции, с резултат едно банкрутирало дружество от едната страна и едно стегнато и финансово дисциплинирано дружество от друга. И в края – не е за пренебрегване придобиването на ресурси и ноу-хау-то за тази страна, която е в по-лоша позиция, т.е. ЦСКА.

Относно ефектите е трудно да се предвидят последствията и хода на развитие на събитията около клуба след осъществяването на обединението. Освен силния социален ефект, който ще се получи, няма спор, че това обединение е съзнателно търсено от собствениците на двата субекта избрали да се слеят. За Гриша Ганчев – това е възможност за европейска легитимация на личността и бизнеса му, за фирма „Титан” – опит за запазване на бизнес позициите. За ЦСКА – опит да се използва натрупания исторически и бизнес потенциал за да се развие клуба, марката и да се осъществят мечтите на поколения българи.

 

Разбира се, всичко ТОВА е за доброто на един от футболните ни колоси ЦСКА! Остава горчив вкус, обаче, че се стига до ситуация, в която отново нещо читаво в тази страна трябва да се убие, като Литекс, за да се помогне на нещо, което е too big to fail, и което е управлявано през годините с „грижата на лош стопанин” все едно е нещо чуждо и мръсно. Защо трябваше да се стига до такава ситуация? Къде бе държавата? Дали ще се случи същото един ден с друг подобен проект като този на Литекс – Лудогорец. Защо националните символи и богатства не се съхраняват и развиват? Дали държавното оттегляне от този сектор на стопанството в годините на преход към пазарни отношения не води до убиване на частната инициатива? А дали това обединение не е опит за защита от страна на тези два клуба, обусловен от враждебен опит да се придобият от други субекти?

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: