Posted by: rq85 | октомври 20, 2012

По Закона за публичните финанси

В сайта на народното ни събрание (parliament.bg) може да се намери Проекта на Закон за публичните финанси внесен след приемането му от МС. Известно е, че този закон отменя Закона за устройство на държавния бюджет и целта му е да регламентира най-общо казано взаимоотношенията между различните субекти и структури във фискалната сфера, ангажирани със съставянето, планирането, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет на страната. И се предвижда той да действа от 1 Януари 2014г. Оставяйки настрана дебатите на експертите по въпросите, които са предмет на този закон – бюджетна процедура, фискални числови правила, дефиниции на основни термини, нека разгледаме принципите, на които ще стъпват всички правителства от тук насетне при спазването на този закон. Те са записани в чл. 20 на Проекта. А той гласи, че публичните финанси се управляват при спазването на принципите – отговорност и отчетност, всеобхватност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост, законосъобразност. Всичко до тук е хубаво и за добро поне на хартия, но като че ли липсва най-важният принцип – този за справедливостта. Съзнателно или не този принцип липсва и не ясно обособен от законодателя, а е може би вкаран в последння принцип за законосъобразност, който изисква при управлението да се спазва приложимото законодателство, вътрешни актове и договори?!

Да, но защо ни е нужно този принцип за справедливост да е ясно обособен и дефиниран в законопроекта?

Първо, тези изброените дотук принципи са преписани от учебниците по публични финанси, в частта им за принципите на данъчно облагане. Известно е, че най-изтъкваният аргумент за промени в една данъчна среда/система е повишаването на справедливостта на облагане. Или поне така трябва да е…. Как ще се управляват публичните финанси ефективно например, ако данъчното облагане е несправедливо? Финансовата теория акцентира върху необходимосстта от хоризонтална и вертикална справедливост. Една данъчна система се счита за хоризонтално справедлива, ако субектите, които са еднакви във всички съответни отношения, се третират еднакво. Или тук се изисква субекти с еднакво имущество, доходи и еднакво потребление (т.е. лица с еднакъв данъчен капацитет) да плащат еднакви данъци. Логично, изискването за вертикална справедливост на облагане се обляга на допускането, че субекти с по-голям данъчен капацитет трябва да плащат по-високи данъци. С други думи казано управлението на публичните финанси винаги и навсякъде трябва да предвижда и съобразява с финансовото и социално-икономическо състояние на индивидите в една страна, които са обект на данъчно облагане.

Второ, желанието ми за включване на справедливостта като принцип при управлението на публичните финанси (финансите на всички нас, общите ни пари) кореспондира с  чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Р България. Той разпорежда „гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.“ От тук, не виждам, защо Закона за публичните финанси трябва да седи над Конституцията на страната в този смисъл, и защо в страна, където липсва всякаква обществена отговорност и чувство за справедливост хората определени да следят за спазването на законите, се опитват да елиминират основни човешки права.

Трето, в продължение на последното изречение, каква справедливост иска да наложи министъра ни на финансите при прокарването на новия данък върху лихвите по депозитите, когато в основния закон, играещ ролята на конституция за публичните финанси няма такъв принцип???

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: