Posted by: rq85 | октомври 13, 2012

Freedom or debt in nature*

Ще дочака ли ЦСКА своята свобода?

След като пропаднаха преговорите с единствените досега кандидати открито показващи своето желание за отговорно управление на клуба, то изхода от ситуацията за „червените” и неговите фенове като че ли е вече в ръцете на хората от улицата. Защото явно и властта в страната и фракциите в агитката на отбора нямат желание за промяна. А улицата знаем не се подчинява на никого, тя иска свобода или …….. Що се отнася до първото, в живота обаче често няма истинска свобода – успяваш да се изскубнеш от някой за да попаднеш в ръцете на друг. Така ще бъде и с „червените”…. когато „Титан” реши да ги освободи? Относно второто…… дано не се стига до нечие многоточие!?

Поглеждайки финансовото състояние на клуба, положението е почти безнадеждно. Хубаво беше, че се посочиха най-после публично цифрите, които пречат да се смени собствеността на този клуб сега или някога, т.е. при какви условия може да бъде сключена една евентуална сделка за промяна на собствеността.  По различни оценки и мнения изразени в публичното пространство дълговете на клуба са в размер на около 80 млн.лв. Половината, от които дълг към фирма „Титан”. За другата половина се водят дела или пък са в графа оперативни – така те могат да бъдат или признати или отписани в даден момент, или пък да се финансират от текущите приходи на клуба.

По-важният въпрос е как са натрупани тези дългове към фирма „Титан”?

Май е нормално и логично поемайки издръжката на един клуб да се правят разходи за него. Предвид това, че в българския спорт реалностите са такива, че не предполагат акумулирането на високи приходи, е нормално разходите на емблемата на българския футбол пермаментно да превишават приходите й. От тук и постоянни дефицити или отрицателни финансови резултати в счетоводните документи на клуба. Оттам и натрупване на дългове във времето. Какъв да бъде източника на покриване на тези дългове – привлечен капитал под формата на банкови кредити или собствени средства (разбирай отпуснати заеми от страна на фирмата собственик на клуба)? Във финансовата теория под собствени средства се разбира записания капитал от акционерите на дружеството. И още, изчислено е, че за пазарната стойност на дружеството е по-добре да оперира с привлечен капитал (чужди средства). Но, уви ЦСКА нито е публично дружество, нито привлечените средства от „Титан” носят някакви положителни резултати за клуба. Логично, фирма „Титан” избира да финансира текущата дейност и дълговете на клуба посредством заеми, които се отчитат като вътрешнофирмена задлъжнялост.

Митовете?

Вече изяснихме, че големите разходи водят до дефицити и натрупване на дългове. Така въпроса е дали разходите предназначени за клуба  са оправдани или надути, с цел по-голяма финансова обвързаност на клуба с фирма „Титан”. Но, не изглежда логично Титан, според много мнения губеща фирма в своята област, да предоставя „прекомерно” финансиране на ЦСКА, губейки оперативни (оборотни) средства за своята основна дейност. Нали, колкото повече обороти правят парите, толкова повече пари се изкарват. Значи или фирмата не е на прага на фалита или разходите, коите са за ЦСКА не са толкова големи? От къде са тези дългове обаче? Друг възможен източник на задлъжнялостта на клуба, може да бъде прехвърляне на задължения на клуба по силата на договор за инвестиционен кредит от фирма „Титан” реален ползвател на тези заемни средства. С други думи сегашните собственици ползват клуба да теглят на негово име заеми, които да връщат евентуално следващите собственици на червените. Или пък активите на клуба да служат за обезпечение по договор за кредит отпуснат на „Титан” от някоя банкова институция. Обикновено инвестиционните кредити са целеви. Не знам как банка ще отпусне заем на клуба ЦСКА с определена цел и няма да прекрати договора когато констатира, че средствата не отиват по предназначение. Ако все пак това става, то съответната банка подлежи на санкции от съответния надзорен орган или пък банката има тесни бизнес интереси в сферата на дейност на фирма „Титан”?  Относно активите на клуба служещи за обезпечение, то явно клуба все още има какво да предложи на бъдещите инвеститори, щом кредитни институции се съгласяват да финансират дадена фирма при такива условия.

От друга страна направените разходи за плащане на лихви по ползвани кредити се признават от българското данъчно законодателство за разходи с цел намаляване на облагаемата печалба. Така, ако фирма „Титан” иска да плаща по-ниски корпоративни данъци, то трябва кредитите да са на името на тази фирма, а не на ЦСКА?

За съжаление, това бяха легалните начини за натрупване на дългове и в тях има много противоречия, докато другите източници не мога да коментирам, поради простата причина, че не ги познавам…..нито съм ги изучавал.

В обобщение, ясно е че дълговете на ЦСКА са големи, а вече са и публични. Остава въпроса доколко легални са те? Както към фирмата собственик на клуба, така към другите кредитори – институции, играчи, мениджъри, контрагенти, отбори. Все пак изход от ситуацията има – свобода от „Титан” и преминаване в други ръце или достойното „debt in nature” за клуба и за хората, които са призвани да го освободят…….

 

Забележка: Изразът „Debt in nature” се асоциира в английския език и по специално в областта на корпоративните финанси с думата фалит, смърт. Така написано заглавието придобива революционнен оттенък, но всеки е свободен да го асоциира според разбиранията си.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: