Posted by: rq85 | октомври 4, 2012

За консултантския бизнес на банките. По примера на UBS и Credit Suisse. Част 2

 Credit Suisse – в сегмента на Инвестиционното банкиране (Investment Banking), банката предлага продукти и услуги свързани с търговия на ценни книжа, финансови и консултантски услуги за корпорации, правителства и институционални инвеститори. Оперирайки в 57 региона и 26 страни подразделението на банката се е  специализирало в предлагането на иновационни решения като: дългово и капиталово гарантиране (underwriting); продажби и търговия; процеси на поглъщане и сливания; инвестиционно проучване и изследване (research); услуги на комисионна основа (prime brokerage services) и др.

Банката е доказан лидер в целия спектър на инвестиционното банкиране, капиталовите пазари и финансовите услуги,  като по този начин се нарежда  на челните места във всички главни бизнес сегменти. Организационната й структура е насочена изцяло към клиента и осигуряването му с  услуги и продукти на най – високо ниво. Тя изглежда така:

  1. Обслужване на  институционални клиенти с експертност в областта на:

–          търговия с акции (Equities);

–          търговия с облигации (Fixed income);

–          услуги на комисионна основа (Prime  services);

–          проучване и изследване (Research);

  1. Посрещане нуждите на корпоративните клиенти в областта на:

–          сливания и поглъщания (Mergers & Acquisitions);

–          пазари на акции;

–          дългови пазари;

–          частен пласмент (Private Placement);

–          ливъридж финанси (Leveraged Finance);

–          компетентност в различни области на индустрията;

–          регионално присъствие  (Regional Presence);

3.Обслужване на институционални и индивидуални клиенти в областта на:

–   частно банкиране (Private Banking – VOLARIS );

–   управление  на  Активи (Asset Management);

 

Търговия с акции – Credit Suisse Equity Group e специализирано звено в широка гама от дейности предназначени за инвеститори от целия свят, включваща продажби, търгуване, финансиране, комисионерство (брокерство), маркетмейкинг, търговия с акции и международен капитал, риск мениджмънт, търговия с опции и фютчърси, хедж продукти и др. Дейността му обхваща както борсова така и извънборсова (over-the-counter) търговия на ценни книжа, включващa още лимитирани борси, продажба на собственост, блокова търговия с ценни книжа (по волята на собственика им), програмирано търгуване (по волята на собственика), търговия на деривати и конвертируеми ценни книжа (convertible securities). Звеното има представителство (офиси) в следните локации: Амстердам, Франкфурт, Лондон, Мадрид, Милано, Париж, Буенос Айрес, Сидни, Куала Лумпур, Мексико сити, Ню Йорк, Пекин, Токио, Сингапур и т.н.

Търговия с облигации – Credit Suisse Fixed Income franchise действа като самостоятелна платформа, която обхваща всички кеш и деривативни продукти свързани с облигациите и тяхното търгуване. Фирмената марка и регионалната екипна структура позволява на банката да се фокусира в предоставянето на продукти базирани върху решения адресирани към постоянно променящите се цели на корпоративните, институционалните и индивидуални потребители от целия свят. Продуктите и услугите се простират от секюритизация и управление на задължения (Liability Management) до продажба, търговия и обстойно изследване на пазарната среда. Институцията е изградила и ново ниво на клиентско обслужване, което помага на нейните клиенти (компании) да използват най – оптимално предоставените им ресурси. Това от своя страна води до развитие на самите компании, както  и на техните клиенти.

Като партньор, Prime Services се явява свързващо звено между идеята и изпълнението й. Освен това се явява и основен доставчик на избор за алтернативните и традиционни инвестиционни общности, предлагайки достъп до всички продукти и услуги на Credit Suisse Global franchise. Това  звено включва: интегрирани бизнес платформи, уникални бизнес модели, иновативни изпълнения на поръчките, борсови (stock) заеми, финансово структуриране по вкуса и даденостите на клиента и др. Специална дейност, която се извършва е консултирането на клиента при стартиране на нов бизнес. Този процес се осъществява с помощта на Hedge Funds Services. Това е структурна подединица, която оперира с хедж фондове и която осигурява консултантски услуги за алтернативно инвестиране, за  всеки мениджър по света. Тя притежава екип от професионалисти, които се занимават с идентифициране на рисковете – дали финансови, технологични или правни и създаване на решения по „мярка” на клиента, относно различни видове емисии от ценни книжа.

Анализ и проучване (Research) – Превъзходството на  изследванията в областта на капитала е отличителния знак на банката. В глобален план техните капиталови проучвания  обхващат в дълбочина над 2500 компании и включват знания относно търговията с акции, създаване на добавена стойност, както и култура на продуктово създаване и разкриване  предимствата на конкурентите. Екипите на банката за макроикономически и дългосрочни стратегии интегрират фирменото проучване със „замръзналите” пазарни перспективи на постоянно изменящият се инвестиционен фон (терен). Ядрото от силни страни на звеното за проучване и анализ, влкючва интензивни бизнес модели, глобално мислене и услуги обърнати към удовлетворяване нуждите на всеки потребител.

Процеси по сливания и поглъщания (Mergers & Acquisitions) – банката притежава една от водещите М & А консултантски групи в световен мащаб. За 3 десетилетия, техните експерти в тази област са останали на първата линия в предлагането на консултантски услуги в много индустрии, в голям брой страни.  Групата разполага със специалисти  локализирани в различни точки на планетата – Лондон, Ню Йорк, Хонг Конг и др. Тя разполага със солиден опит и експертност в изпълнението на транснационални сделки. Дали консултира мултимилиардно сливане или стомилионно раздробяване, банката носи иновация, опит и възможности за всеки един клиент по целия свят. В Приложение 1 може да се видят обсега на действие, индустриите в които са извършени сделките,  продуктовата гама, която е обхванала групата, както и наградите спечелени за тези дейности. Освен това е приложена таблица с най – значимите сделки,  в които банката е участвала със своя опит и знания.

Пазари на акции ( Equity Capital  Markets) – групата отговаряща за тази дейност осигурява подкрепа в инициирането на сделки на първичните пазари и управлява тяхната структура, извършва  маркетинг, дистрибуция и синдикиране. Също така ЕСМ групата подсигурява клиентите си със сътрудничество в управлението на тяхната комуникация с пазара

(веднага след сделката и в последствие). Сферата на действие е проектирана да помага на клиентите за да успеят в постоянно променящата се финансова среда. Тази среда обхваща много големи приватизационни сделки, IPO и вторичен пласмент, както и по – малките публични сделки и частни пласирания. Групата включва експерти и професионалисти базирани в Ню Йорк, Лондон, Цюрих, Токио. И всеки един от тях е фокусиран върху доставянето на по – добри решения и ефективност на изпълнението. Банката е и водещ гарант (underwriter) на емисии от акции в Европа, действа като корпоративен брокер във Великобритания, осигурявайки голям брой от клиенти с непрекъсваща консултантска помощ.

Дългови пазари ( Debt Capital Markets) – групата отговаряща за тази дейност на банката е отговорна за всички фиксирани капиталови доходи чрез нарастване на задълженията поети пред клиента. Главните центрове от които се оперира са : Ню Йорк, Лондон, Токио, Цюрих, с локални офиси в Сидни и Хонг Конг. Групата дерижира бизнеса в целия кредитен спектър. Те са доставчик на пълна гама от услуги за клиентите – обикновено от финансирания до съвети по управление на задължения (Пасиви), структуриране на финанси, хеджиране и съвети относно деривативни продукти и всички сфери на капиталово структуриране. Банката е пазарен лидер в три  основни сфери:

–          US Капиталови пазари – предоставят интегрирани подходи на клиентите си и комплексни решения за инвеститорите;

–          International Капиталови пазари – управление на стратегически сделки за високо профилни емитенти и изпълнение на  диверсифицирана гама от сделки в различни продуктови линии (Инвестиционен клас, Висока доходност, Управление на задължения и др.);

–          Global Emerging Markets – иновации в структурирането на сделки; финансиране в US Dollars и Евро, за стратегически суверенни заематели и т.н.

Частен пласмент (Private Placement) – банката има една от една от най – ефективните дистрибуционни платформи в индустрията. Нейната широка дистрибуционна структура създава по – добро ценообразуване, по – бързо завършване на сделките и по – ефективни резултати. Банковата група за частен пласмент предлага корпоративни финансово – гъвкави решения, чрез  които се разкриват следните качества  на групата:

–          способност надвишаваща капацитета на банката – постоянно ситуирана като една от водещите компании в частното пласиране;

–          фокусиране върху изпълнението – близо над 16  милиарда $  в традиционните частни финансирания в над 250 сделки от 1997 година насам;

–          способности за структуриране – предоставяне на възможности за интегриране на дълг с капиталови решения;

–          ефективна дистрибуционна структура – връзки с хедж фондове, LBO – фондове, частни капиталови фондове, mezzanine фондове, застрахователни компании, пенсионни фондове, стратегически инвеститори и Family offices;

–          актуални пазарни знания – всеки ден, на пазара се извършват структурни, маркетингови и преговорни сделки. Така се осигурява постоянно обновяване на пазарните сведения за постигане на най – добрата сделка от клиента;

–          професионален опит – установени групи в целия свят;

Продуктовото портфолио на групата включва:

–          капиталова структура – те структурират комплексни сделки в целия капиталов спектър като предоставят решения на клиентите си за минимизиране на различията и максимизиране на капиталовото структуриране. Често тези решения включват комбинация от дълг и собственост.

–          Етапи на зрялост на клиентите – впечатляващ опит в увеличаване капитала на компаниите в следните етапи на растеж ( типичния размер на една сделка варира от 25 млн. до 500 млн.$) – публични единици ; късен етап на частните компании; финансиране по поглъщания ; корпоративни spin-off  ефекти.

Индустриални групи във фокус – дребни клиенти; енергетика; финансови услуги; недвижими имоти; здравеопазване; телекомуникации; медии; технологии.

Процес на частното пласиране – групата улеснява този процес за клиентите си чрез уникални дистрибуционни способности. Преследват се точно фокусирани групи от инвеститори и се организират срещи за да се максимизира времевия ефект за мениджмънта. Дерижирането на процеса увеличава силата на сделката, а чрез това нараства конкурентоспособността й.

Ливъридж финанси (Leveraged Finance) – имаме експертна група, която отговаря за няколко критични функции:

–          покритие на Leveraged Buyout (LBO) фондове в глобален план плюс съответно портфолио от компании. Осигурява се експанзия на капитала и консултантски услуги валидни за всеки етап от дейността на фирмата.

–          Маркетинг и изпълнение на ядро от продукти свързани с ливъридж кредитните продукти (банкови заеми, високодоходен дълг, бридж заеми) за компании от по- нисък инвестиционен клас, които не са свързани с LBO фирми.

Включените в „Ливъридж Финанси” единици, са разпределени в специфични индустрии и в „географска” отговорност за по – добра концентрация на експертността и човешкия капитал. Включената в „Ливъридж Финанси” , The Private Funds Group управлява над 1 милиард $ чрез LBO Funds. Експертната група има професионален опит и знания в следните области:

– финансови спонсори (Financial Sponsors);

– високодоходни капиталови пазари;

– синдикирани заеми (Syndicated Loans);

Обсег на „Ливъридж Финанси” – с гъвкавия маркетинг  и изпълнението на LBO  ливъридж заемането се свързват високодоходните продукти на Credit Suisse Industry Groups и Geographic Coverage Teams. Изградени са мобилни екипи за обхват на всички LBO поръчители в целия свят. Чрез тях се доставят следните продукти за спонсори (поръчители) и за техните компании в портфейла:

–          сливания и поглъщания;

–          търговия с акции;

–          ливъридж заемане;

–          висока доходност (High Yield);

Банката притежава и експертна група оперираща в Европа, която се занимава с дейности по предоставяне на ресурсите на Credit Suisse на LBO поръчителите и  за корпоративните (клиентски) намерения за придобиване или раздробяване. Групата притежава знания относно трансакциите в континентална Европа, както и за трансатлантическите такива. Тя предлага стратегията “one-stop-shop” в цялата гама от финансови продукти, включвайки финансирания по специални случаи (tailor-made event),  дългове с маторитет над 9 години, Евро – мецанин дълг и високодоходно емитиране на ценни книжа. Обичайно клиентските изисквания отиват извън чистото финансиране и групата е въвлечена в цял инвестиционен цикъл – Приложение 2.

Компетентност  в различни сектори на индустрията (Industry Experience) – банката е една от първите инвестиционни банки, които създават специализирани глобални индустриални групи, всяка от които е посветена в осигуряването на индустриални знания за нейните клиенти. Всяка индустрия (сектор) е покрита от старши професионалисти, които имат дългогодишен опит в консултирането на клиенти и приключването на сделки в техния ресор на компетенция. Част от способностите им се разкриват в тези сектори: енергетика; химическа промишленост; нефт и газ;финансови институции; здравеопазване; промишленост и третичен сектор; машиностроене; глобални услуги; целулозо-хартиена промишленост; металургия; транспорт и логистика; потребителски услуги; медии и телекмуникации; недвижими имоти; въгледобивна промишленост; технологии; текстилна промишленост; дребен бизнес и други. Ще се спрем само на някои от тези индустрии и свързаните с тях консултантски услуги.

1.Финансови институции – изградената група от специалисти се занимава с широк кръг от задачи включващи процеси по сливания, поглъщания, раздробяване, корпоративни продажби, реструктуриране, защита от придобиване, комерсиализации (demutualizations), гарантиране на емисиите от ценни книжа, деривативни трансакции, високодоходно капиталово и дългово финансиране и др. Групата оперира из целия свят чрез представителства и офиси. Тя покрива задълженията си към клиентиете в 2 ключови сфери:

– Банки и Диверсифицирани Финанси – осигурява услуги за банки, спестовни каси, финансови компании, управители на Активи, брокерски къщи, и др.

– Застраховане – осигурява услуги за животозастрахователни и за общо застраховане компании, презастрахователни компании, структурните единици на Lloyd’s, онлайн застрахователни компании, брокери и др.

2.Потребителски услуги – групата за потребителски услуги е известна с нейния финансов опит и експертност в широк кръг от потребителски сегменти като: безалкохолни напитки, пивоварство, винарство, тютюнева промишленост, храни, земеделие, козметика и т.н. Изградени са солидни връзки с някои от най – големите играчи във всеки един от тези сегменти като: Altria, Heineken, Kraft, Nestle, S.C.Johnson  и други.

3.Недвижими имоти – тук се предлага пълна гама от финансови съвети и услуги по капиталова ликвидност в сферата на недвижимите имоти, жилищното строителство и leisure (почивно дело и рекреация). Банката предлага еднократни (one-stop-shop) съвети в следните видове сделки:

–  M & A – spin-offs, ливъридж рекапитализация, продажба на Активи;

– публично капиталово финансиране – IPO, последващо търгуване, конвертируеми акции;

– частно капиталово финансиране – частно капиталови фондове ( реализирани над 88 млрд.$ );

– дългово финансиране – облигации от висок клас, плаващи и фиксирани лихвени проценти, секюритизации, мезанин финансиране;

– търговско банкиране;

4.Технологии –  най – големите технологични компании избират Credit Suisse да извършват техните сделки, поради иновативните подходи и значителен научен капацитет на банката. Работната група се състои от професионалисти в областта на електрониката, софтуеара, интернета, комуникациите и т.н. Едни от най – значимите сделки консултирани в този сектор, от банката са Трите най – големи технологични LBO финансирания на всички времена – Free Scale Semiconductor  за 17,6 млрд.$ (2006), Sun Gard Data Systems за 11,3 млрд.$ (2005) и  NXP, както и IPO – то на Гугъл през 2004г.

Регионално представителство – банката има представителства из целия свят което я  прави предпочитана институция от много клиенти. Специално за Европа, инвестиционното банкерство се отличава с предлагане на пълна гама от инвестиционни услуги във всяка точка на континента. Институцията действа като финансов консултант  в едни от най – високо профилираните сливания и поглъщания през последните години – France Telecom с Orange, Chrysler с Daimler и др.

Това което отличава банката от останалите банки е системата за консултантско обслужване – VOLARIS. Нейната технология е развивана в продължение на много години  чрез качествено търгуване по терените на много традиционни и нетрадиционни пазари и борси, както  и в сътрудничество с бизнес платформите на много инвестиционни банки по света. ВОЛАРИС методологията подсигурява банката,  във всеки един  критичен момент в процеса на  консултиране, като прави по – лесно възприемането на предложените от страна на банката  стратегии и решения. Така клиента се чувства съпричастен в процеса по намиране и прилагане на методи и инструменти за разрешаване на проблемите. Сферите в които се прилагат услугите се групират така:

–          адаптиране на програми за подпомагане на доходността от капитала и използване на борсови и извънборсови пазари за търговия (Single – Stock Yield Enhancement Programs);

–          портфейл от консултантски услуги – Alpha Generation Programs;

–          риск мениджмънт и концентрирано капиталово непостоянство (Concentrated Equity Volatility) – свеждане на  риска до приемливи нива ;

При първата сфера прилаганата методологията използва много аналитични модели за управление на непостоянството на капитала. При втората сфера се наблюдават дейности по оптимизиране на съотношението риск – възвращаемост. А при третата сфера се прилагат стратегии за идентифициране, анализиране и управление на риска като се дават най – добрите решения за всеки клиент по отделно съобразно спецификата на бизнеса и пазарната среда в която се развива. Прилаганите стратегии не са подходящи за всеки клиент, тъй като е възможно лимитиране на потенциала на инвестициите му. Затова се подхожда индивидуално, с максимално разбиране на нуждите и потребностите.

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: