Posted by: rq85 | август 24, 2012

Стабилизационен фонд на Руската федерация

Фондът е основан с решение на Правителството на Русия от 1Януари 2004г., като част от федералния бюджет с цел да се балансира федералния бюджет във времето на спад на цената на петрола  под критичното ниво, при което е нерентабилен добива и продажбата на петрола, текущо намираща се на ниво от 27 щ.д. за барел. През февруари 2008г. Стабилизационния фонд е разделен на Резервен фонд (Reserve Fund), който се инвестира консервативно навън в ценни книжа с ниска доходност и ползващ се когато приходите от петрол и газ спадат, и Национален обезпечителен фонд (National Welfare Fund), който инвестира в по-рискови, с по-висока възвръщаемост инструменти, а също и при финансиране на разходите на федералния бюджет. Първия фонд е захранен със 125 млрд.щ.д., а втория – с 32 млрд.щ.д.

Нещо повече Фондът служи като важен инструмент за абсорбиране на свръхликвидността, намалявайки инфлационния натиск и изолирайки руската икономика от волатилността при експортните постъпления на суровините, които са сред причините за Руската финансова криза от 1998г. За да предотврати високите темпове на инфлация  фондът е инвестиран единствено навън.

Общ размер на средствата на фонда

Таблица 1

Текущи процеси

Съгласно измененията към бюджетния кодекс на Русия, продиктувани от изказване на президента Путин относно бюджета от март 2007, и приети през април 2007, през февруари 2008г. Стабилизационния фонд ще бъде разделен на Резервен фонд и Фонд на бъдещите поколения (по-късно преименуван на Национален Обезпечителен фонд). За разлика от Стабилизационния фонд, новите фондове също ще акумулират приходи от петролни продукти и природен газ.

На 21 май 2007г., президентът Путин настоява правителството да налее натрупаните излишъци от продажбата на петрол в местни акции чрез покупката на Руски „сини чипове”, като Газпром и Роснефт, които падат от началото на годината, вместо в чуждестранни ценни книжа, които преди това биват явно забранени поради страх от инфлация.

Натрупване и харчене

Фондът акумулира приходи от износно мито върху петрола и от данъкът върху операциите по добиване на петрол когато цената на петрол сорт Урал превишава установеното критично ниво на рентабилно производство (cut-off price). Капиталът на Фонда може да бъде използван за покриване на федералния бюджетен дефицит и за други цели, ако неговия баланс превишава 500 млрд.рубли, сумите за харчене стават предмет на закона за федералния бюджет за съответната фискална година.

Докато капитала на Фонда превишава нивото от 500 млрд.рубли през 2005г., част от неговия излишък е използван за по-ранни разплащания по външния дълг на страната, както и за покриване на дефицита на Руския пенсионен фонд.

Детайлите по тези трансакции през 2005г. са следните:

Таблица 2

Инвестиционна политика

Структура на управление

Фондът е управляван от руското министерство на финансите в съотвествие с процедура определена от правителството на Руската федерация. Някои функции по управление на активите могат да бъдат делегирани на Централната банка на Руската федерация по силата на договореност с правителството.

В съответствие с целите на Фонда неговия капитал е инвестиран в чуждестранен суверенен дълг. Критериите за приемливост на видовете дългови инструменти са предмет на одобрение от страна на правителството.

Министерството на финансите е овластено от правителството да създаде валутна композиция на Фонда и утвърди неговата стратегическа алокация на активите в контекста на инвестиционната политика  при управлението на Фонда.

Министерството на финансите може да използва едната или и двете от посечените схеми определени от правителството за инвестиране на капитала на Фонда.

Таблица 3

Инвестиционни правила

Правителството определя, че приемливите за инвестиции дългови ценни книжа трябва да кореспондират със следните изисквания:

Таблица 4

Дълговите ценни книжа на датата на покупката да имат минимален остатъчен матуритет от 0.25 години и да не надвишава 3 години.

Активите на Фонда понастоящем са инвестирани при следната валутна композиця:

USD – 45%

Euro – 45 %

GBP – 10 %

Валутната композиция и ограниченията за матуритета се прилагат за всички активи на Фонда и са предмет на проверки от Министерството на финансите.

Отчитане

Министерството на финансите публикува месечен отчет в средствата за масова информация относно натрупаните от Фонда средства, за изразходването им и баланса, както и тримесечни и годишни отчети за правителството относно натрупаните средства, инвестициите и изразходването на капитала на Фонда. Правителството се отчита на тримесечие и годишно относно натрупаните средства, инвестициите и изразходването на капитала на Фонда пред двете камари на Руския парламент (Държавната Дума и Съвета на Федерацията).


Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: