Posted by: rq85 | юли 15, 2012

Правителствен пенсионен фонд на Норвегия

Правителствения пенсионен фонд на Норвегия обхваща два напълно автономни суверенни фонда притежание на Правителството на Норвегия:

1. Правителствен пенсионен фонд на Норвегия – Global (бивш Правителствен петролен фонд) и

2. Правителствен пенсионен фонд на Норвегия – Norway  (бивш фонд на Националната осигурителна система)

Правителствен пенсионен фонд на Норвегия – Global

Toва e един фонд, в който излишъка от благосъстоянието, създадено от постъпленията от петрол на Норвегия е депозиран. Фондът променя името си през януари 2006г. от Правителствен петролен фонд на Норвегия. Той най-общo e наричан Петролния фонд. По оценки от юни 2011г. е най-големият пенсионен фонд в света, въпреки че всъщност не е изцяло пенсионен фонд, тъй като получава финансиране от петролните печалби, а не от пенсионни вноски. Към март 2012г. неговата обща стойност е 3.5 трил.норвежки крони (613 млрд.щ.д) държейки 1 % от глобалния пазар на акции/акционерен капитал. С 1.78 % от европейските акции той е считан за най-големия собственик на капиталови инструменти в Европа.

Целта на фонда е да инвестира част от големия излишък, произведен от норвежкия петролен сектор, генериран основно от данъците на петролните компании, но също от лицензионни такси за проучвания събирани от държавната State’s Direct Financial Interest и платени дивиденти от полудържавната Статойл. Текущите приходи от петролния сектор по оценки са на своя връх и се очаква да падат в следващите десетилетия. Петролният фонд е основан през 1990г. след едно решение на законодателната власт на страната за борба с ефектите на настъпващия спад в доходите и за намаляване на разрушителните ефекти от доста колебаещите се цени на нефта.

Управление и размер

Фондът е управляван от Norges Bank Investment Management (NBIM), част от Норвежката централна банка, от името и за сметка на Министерството на финансите. Понастоящем е най-големия пенсионен фонд в Европа и е по-голям от калифорнийския пенсионен фонд на държавните служители (CalPERS), най-големият публичен пенсионен фонд в Съединените щати. Норвежкото министерство на финансите прогнозира че фондът ще достигне 4.3 трил. норвежки крони (717 млрд.щ.д.) до края на 2014г. и 6.1 трил. норвежки крони (1 трил.щ.д.) до края на 2019г. В парламентарната бяла книга през Април 2011г. норвежкото министерство на финансите прогнозира, че през 2030г. фондът ще достигне 7.4 трил. норвежки крони ( 1.3 трил.щ.д.). Най-лошия сценарий предвижда стойността на фонда през 2030г. да е 2.7 трил. норвежки крони (455 млрд.щ.д.), а най-добрия сценарий – 19.6 трил. норвежки крони ( 3.3 трил.щ.д.).

От 1998г. се позволява фондът да инвестира до 40% от своя портфейл на международния капиталов пазар. През 2007г. министерството решава да увеличи %-то участие на 60 %. Това е постигнато през юни 2009г. Норвежкото правителство планира до 5 % от средствата на фонда да се инвестират в недвижими имоти, започвайки от 2010г. Конкретна политика за инвестиции в недвижими имоти е предложена в доклад на Swiss Partners Group изготвен за норвежкото министерство на финансите.

Дебат

Поради големия размер на фонда съотнесен към малкия брой на хората живеещи в Норвегия (4.9 млн.души през 2010г.), Петролният фонд се превръща в гореща политическа тема, доминиран от три основни вънроса:

–          Дали страната трябва да използва повече от петролните приходи за държавния бюджет вместо да се спестят средствата на фонда. Основният въпрос на дебата е до каква степен нарасналите правителствени разходи ще увеличат инфлацията?

–          Дали високото ниво на експозицията (около 60% през 2008г.) към високо волатилния и от там рисков капиталов пазар е финансово безапасно. Други твърдят, че високата диференциация и екстремно дългия срок на инвестициите ще разводни риска и че държавата губи значителна сума пари поради ниския процент инвестиции на капиталовия пазар?

–          Дали инвестиционната политика на фонда е етична?

Етичен съвет

Част от дебата относно инвестиционната политика е свързана с разкриването на няколко случая на инвестиране от Петролния фонд в доста спорни компании, включващи „лоши” бизнеси такива като производството на оръжия и цигари. Консултативния съвет към фонда по етичните въпроси е създаден на 19 Ноември 2004г. чрез кралски указ. Съобразно това, Министерството на финансите издава нова регулация относно управлението на правителствения петролен фонд която също включва етични норми.

Съобразно своите етични правила, Норвежкият пенсионен фонд не може да инвестира пари в компании, които директно или индиректно допринасят за убийства, изтезания, лишаване от свобода или други нарушения на човешките права в конфликтни ситуации или войни. В противовес на популярното виждане, на фондът е позволено да инвестира в редица компании произвеждащи военни изделия, като само някои типове оръжия такива като атомно въоръжение, са забранени от етичните правила като инвестиционни обекти. Едно разследване на местния бизнес ежедневник Dagens Næringsliv от февруари 2012г. показа, че Норвегия инвестира над 2 млрд.щ.д. в 15 технологични компании произвеждащи технология, която може и се използва както за филтриране, подслушване така и за наблюдение  на комуникацията в различни страни, сред тях Иран, Сирия и Бирма. Въпреки че надзорната технология не е основна дейност на всички тези 15 компании, те всички са имали или все още имат някакъв тип връзка с подобна технология.  Министерството на финансите в Норвегия съобщава на вестника, че не ще оттегли своите инвестиции в тези 15 компании, нито дори обсъжда евентуално изключване на компаниите от таза индустрия от своите инвестиционни програми.  Етичният Съвет е оглавен от Ола Местад, норвежки адвокат, който работи за Европейския център по право, където той е специализирал по въпросите на петролния сектор. Другите членове са Гро Нистуен, Венте Рате, Илва Линдберг и Даг Олав Хесен.

На 19 Януари 2010г. МФ на страната съобщава, че 17 тютюневи компании са изключени от фонда. Общия размер на инвестициите отнети от тези компании е 2 млрд.щ.д. (14.2 млрд.норв.крони), което е най-големия размер на отказани нивестиции поради етични съображения в историята на фонда.

 

Изключени компании

Следните компании биват изключени от Правителствения пенсионен фонд на Норвегия поради дейности в нарушение на етичните правила.

Списък изключени компании

Фондът не обявява тези изключвания до приключване на продажбите на своите позиции, така че да не засегне цената на дяловете си в тях по време на трансакцията.

Компании с възстановени инвестиции

Три компании с прекъснати инвестиции по-рано са с възстновени права от фонда, защото те вече не участват в дейности, противоречащи на етичните норми.

Списък компании с възстановени права

Компании под наблюдение

Като алтернатива на пълното изключване от фонда, компаниите могат да бъдат преместени под наблюдение с оглед да се окаже натиск върху компаниите да се поправят навреме.

Списък компании под наблюдение

Предполага се, че още една компания Goldcorp, ще трябва да бъде преместена при подобно наблюдение.

Валутен портфейл

През октомври 2010г. фондът изхарчва 600 млн. крони (136.4 млн.щ.д.) дневно купувайки чужди валути. Тези числа ще нараснат до 800 млн.крони дневно през Ноември. Тази практика е отменена през януари 2011г. и на 31 януари е обявено, че такъв ще бъде случаят и през февруари.

Правителствен пенсионен фонд – Норвегия

Правителствения пенсионен фонд – Норвегия е основан съгласно Закона за Националното осигуряване през 1967г. под името  Фонд на националната осигурителна система. Името е променено по същото време като бившия Петролен фонд на 1 януари 2006г. Този фонд продължава да бъде управляван от самостоятелен съвет и отделна правителствена единица под името Folketrygdfondet. Правителствения пенсионен фонд – Норвегия  възлиза на 106.9 млрд. норв.крони към края на 2006г. За разлика от Глобалното подразделение, този фонд е инструктиран да инвестира в местни компании на фондовия пазар, предимно на Осло Сток Иксчейндж. Поради това, този фонд е ключов собственик на акциите в много на брой големи норвежки компании.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: