Posted by: rq85 | март 10, 2012

За финансовия министър, съветниците му, бонусите и журналистите…

„След репликата на народния представител вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков взе думата. „2011 година е първата година от 1996 година, в която текущата сметка е с положително салдо, за първи път износът е по-голям от вноса и текущата ни сметка е на плюс“, съобщи Дянков.“ , цитат от в-к Сега от 09.03.2012г.
Поглеждайки статистиката на БНБ за Платежния баланс на България разбираме: първо/ финансовият министър греши или е потведен; второ/ ако финансовият министър не греши, то трябва да уволни съветниците си и трето/ ако финансовият министър не греши и няма уволнени съветници, то българските специализирани медии не отразяват точно фактите (събитията).
В цитираните по-горе думи, казани на петъчния парламентарен контрол от финансовия министър на България единствено вярно е, че за 2011г. текущата сметка на страната е положителна.Първо, статистическите данни говорят, че от началото на прехода до сега текущата сметка на ПБ на страната е била с положително салдо само през 1996, 1997 и 2011г….т.е, не за първи път от 1996г., а за първи път от 1997г. имаме положително салдо по текущата сметка. Второ, статистическите данни говорят, че за 2011г. търговското салдо на страната е отрицателно, т.е. вноса превишава износа, а не както твърди министъра износа да превишава вноса.
И трето, международно признатата методика за съставяне на ПБ изисква да се прави разграничение между търговски баланс (Износ-Внос) и текуща сметка. Текущата сметка включва в себе си търговското салдо, наред с още три статии-Услуги, Доход и Тек.трансфери.
Така явно е, че има грешни макроикономически данни, излезли от устата на един министър на финансите. И ако министърът винаги е прав, то неговите съветници са в сериозна грешка! За сведение на последните, БНБ е статистическия орган в страната, който събира, обработва, обобщава и публикува информация за Платежния баланс на България съгласно 5-то издание на Указанието по ПБ на МВФ от 1993г. (BoP Manual, 5th edition, 1993, IMF). Верните данни за текущата сметка на ПБ на страната за 2011г.. се намират на следния адрес – bnb.bg/меню Изследвания и публикации/Периодични публикации на БНБ/Статистически публикации/Платежен баланс на България/Платежен баланс Януари-Декември. И верните данни са следните – износ (стоки кредит:FOB) = 20097.1 млн.евро и внос (стоки дебит:FOB) = -21942.0 млн.евро. Отрицателно търговско салдо в размер на 1844,9 млн.евро. И да текущата сметка е положителна в размер на 743,7 млн.евро, което се дължи на положително салдо по статия Услуги, нето в размер на 2400,4млн.евро и статия Текущи трансфери, нето в размер на 1706,5 млн.евро.
Ако министърът е прав,а съветниците му не са уволнени (и дори са взели бонуси!), то какво правят специализираните медии в страната. Основната цел на журналистите е да предават събитията и фактите, такива каквито са. Да вярно е също, че при съобщаването на фактите, не трябва да се правят коментари. Оставя се публиката сама да прецени кое е правилно и кое не. Но в този случай, когато финансов министър от трибуната на парламента изрече неистини, формирайки грешни очаквания у публика и бизнес, е недопустимо тези медии занимаващи се с икономически анализи да не вземат отношение. Те или са непрофесионалисти (допускайки, че предават грешно думите на министъра) или обслужват статуквото (виждайки, че високопоставен представител на властта говори глупости и не вземат отношение).
Извод: Как да вярваме в правилността на думите и действията на министъра на финансите на страната, как той може да вярва на хората си, с които управлява държавната хазна, как могат да се дават бонуси на такива хора и как хората да различават истината от неистината, когато медиите мълчат.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: