Posted by: rq85 | август 1, 2011

Върши ли си работата министъра на финансите на България?

Изхождайки от публикувания вчера на сайта на МФ месечен бюлетин за изпълнението на бюджета и приложенията към него можем да отговорим утвърдително на поставения основен въпрос. Смелостта да се направи такъв извод идва от данните за изпълнението на Републиканския бюджет (РБ) към 30.06.2011г. и постигнатото положително бюджетно салдо в размер на 134,6 млн.лв, нещо което не се бе случвало от 16 месеца насам (за последно към 31.01.2010г.).
Критиците на тази теза резонно могат да се позоват на данните за изпълнението на Консолидираната фискална програма (КФП). Както е видно от графиката по-долу бюджетното салдо по КФП е перманентно отрицателно в рамките на вече двегодишния управленски мандат на министъра на финансите (за последно салдото е на положителна територия към 30.06.2009г.)
За нас обаче по-важния показател за състоянието на публичните финанси и оттам за качеството на работа на екипа на министъра на финансите трябва да е отчета за изпълнението именно на РБ. Известно е, че той влиза в състава на КФП. От друга страна в неговото изчисляване влиза салдото по централния бюджет, издръжката на Конституционния съд, на Президентството, на Министерски съвет, на министерствата и ведомствата, на областни администрации, и др. С оглед на функциите, които изпълняват тези институции и вменената от закона роля на министъра на финансите съвсем логично РБ се оказва онази финансова сметка на държавата, която се прави от и е приоритет на министъра. Следователно текущото й състояние дава отговор на това дали се управляват правилно държавните финанси и кой е отговорен за това.
Останалите съставни бюджети влизащи в КФП като тези на НЗОК, НОИ, ДВУ, БАН,БНТ, БНР, общини, извънбюджетни сметки и фондове (НФ, ДФ Земеделие, УПФ, Фонд за покриване на разходите за приватизация и т.н.) са повече или по-малко от компетенцията на техните директори, кметове, ректори и т.н. Взаимоотношенията на МФ с тези институции е по линия на предоставените субсидии и трансфери или казано с други думи ролята на министъра тук е на жандармерист и на спонсор, който ако не достигат средства в някоя сфера намира и дава, а когато има злоупотреби или ниска ефективност взима.
Извън този спор, е важно всички бюджети в рамките на КФП да станат с положително или поне балансирано салдо в края на годината (т.е. всички висши чиновници наред с министъра на финансите да поемат отговорност и да свършат работата си!), защото в крайна сметка това е салдото, което се отчита и гледа от Европа (и международната инвестиционна общност) и въз основа на което ще влезем в Еврозоната след време.
Основната идея е, че колкото по-дълго седи този плюс срещу бюджетното салдо по РБ, толкова по-голяма отговорност имат другите висши държавни чиновници да работят по-добре, иначе провала на фискалната политика не би бил за министъра на финансите, а на всички овластени да управляват бюджетни пари.
Динамика на бюджетното салдо по РБ и КФП

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: